פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו

פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו
פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו

פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו
פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו

פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו
פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו

פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו
פרגולה הצללה בבסיס צה"ל ורד יריחו